تبلیغات
انجمن علمی کامپیوتر - آدمک متحرک به زبان c

 در این برنامه یک آدمک در یک جدول  N*M وجود دارد که با دستوراتی که کاربر وارد می کند در آن محدوده حرکت می کند.

جدول دستورات:


a    

چپ

r

راست

s

پایین

w

بالا

#include <iostream>
#include <windows.h>
using namespace std;
int main()
{
    bool check=false;
    int n,m,x,y;
    cout<<"Enter Size Of The Table: n*m "<<endl;
    cin>>n>>m;
    char a[n][m];
    for(int i=0; i<n; i++)
        for(int j=0; j<m; j++)
            a[i][j]=' ';
    cout<<"Enter where is your shape:(x,y) "<<endl;
    cin>>x>>y;
    a[x][y]=(char)1;
    for(int i=0; i<n; i++)
    {
        for(int j=0; j<m; j++)
            cout<<a[i][j]<<'|';
        cout<<endl;
    }
    char ord;
    while(ord!='*')
    {
        cin>>ord;
        system("cls");
        switch(ord)
        {
        case 's':
        case 'S':
        {
            if(x+1>=m)
                cout<<"Enter Corrcet !!"<<endl;
            else
            {
                swap(a[x][y],a[x+1][y]);
                x++;
            }
            break;
        }
        case 'd':
        case 'D':
        {
            if(y+1>=m)
                cout<<"Enter Corrcet !!"<<endl;
            else
            {
                swap(a[x][y],a[x][y+1]);
                y++;
                break;
            }
        }
        case 'a':
        case 'A':
        {
            if(y-1<0)
                cout<<"Enter Corrcet !!"<<endl;
            else
            {
            swap(a[x][y],a[x][y-1]);
            y--;
            }
            break;
        }
        case 'w':
        case 'W':
        {
            if(x-1<0)
                cout<<"Enter Corrcet !!"<<endl;
            else
            {
                swap(a[x][y],a[x-1][y]);
                x--;
            }
            break;
        }
        }
        if(check)
            continue;
        for(int i=0; i<n; i++)
        {
            for(int j=0; j<m; j++)
                cout<<a[i][j]<<'|';
            cout<<endl;
        }
    }
    return 0;
}

طبقه بندی: برنامه نویسی،

تاریخ : دوشنبه 1 دی 1393 | 09:13 ق.ظ | نویسنده : محبوبه قرقانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • ووگیگ