تبلیغات
انجمن علمی کامپیوتر
http://s3.picofile.com/file/8192444876/The_LittlePrince.exe.html


طبقه بندی: نرم افزار،

تاریخ : یکشنبه 17 خرداد 1394 | 01:27 ب.ظ | نویسنده : S.B.M | نظرات

n در این برنامه پس از دریافت حدود(حد های وابتدا و انتها)بازه از ورودی،اجتماع آنها را می یابد و در خروجی چاپ می کند.بازه ها به ترتیب صعودی چاپ می شود


#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int n,s=0;
    cin>>n;
    int sum=0,first[n],last[n],first_2[n],last_2[n],j=0,k=0;
    for(int i=0; i<n; i++)
    {
        cin>>first[i];
        cin>>last[i];
    }
    for(int i=0; i<n; i++)
    {
        bool check=false;
        for( j=i+1; j<n; j++)
        {
            if(first[i]>=first[j]&&first[i]<=last[j]||last[i]>=first[j]&&last[i]<=last[j])
            {
                if(first[i]>first[j])
                    first[i]=first[j];
                if(last[i]<last[j])
                    last[i]=last[j];
                first[j]=0;
                last[j]=0;
            }
        }
        first_2[k]=first[i];
        last_2[k]=last[i];
        k++;
    }
    for(int i=n;i>=0;i--)
    {
        for(int j=0;j<=i;j++)
            if(first_2[i]>first_2[i+1])
            {
                swap(first_2[i],first_2[i+1]);
                swap(last_2[i],last_2[i+1]);
            }
        if(first_2[i]==0&&last_2[i]==0)
            continue;
        else
            s++;
    }
    cout<<s<<endl;
    for(int i=0; i<n; i++)
    {
        if(first_2[i]==0&&last_2[i]==0)
            continue;
        cout<<first_2[i]<<' ';
        cout<<last_2[i]<<endl;
    }
}
طبقه بندی: برنامه نویسی،

تاریخ : دوشنبه 1 دی 1393 | 09:49 ق.ظ | نویسنده : محبوبه قرقانی | نظرات

این سوال از شما یک جدول m*n دریافت می کند که شامل * و یا - است که * نشانه وجود بمب است و در خروجی در هر خانه تعداد بمب های موجود در خانه های همسایه(حد اکثر 8 خانه) است را نشان می دهد.

#include <iostream>
int tashkhis(char **,int m,int n,int i,int j);
using namespace std;
int main()
{
    char x,y;
    int n,m,round=0;
    cin>>x>>y;
    m=x-48;
    n=y-48;
again:
    {
        char **jadval;
        jadval=new char*[m];
        for(int i=0; i<m; i++)
            jadval[i]=new char[n];
        char result[m][n];
        for(int i=0; i<m; i++)
            for(int j=0; j<n; j++)
                cin>>jadval[i][j];
        for(int i=0; i<m; i++)
            for(int j=0; j<n; j++)
            {
                if(jadval[i][j]=='*')
                    result[i][j]='*';
                if(jadval[i][j]=='-')
                    result[i][j]=tashkhis(jadval,m,n,i,j)+48;
            }
        if(m!=0&&n!=0)
        {
            round++;
            cout<<"Field #"<<round<<endl;
            for(int i=0; i<m; i++)
            {
                for(int j=0; j<n; j++)
                    cout<<result[i][j];
                cout<<endl;
            }
            goto again;
        }
    }
}
int tashkhis(char **jadval,int m,int n,int i,int j)
{
    int count=0;
    for(int k=j-1 ; k<j+2; k++)
    {
        if(i+1>=m)
            break;
        if(k<0||k>=n)
            continue;
        if(jadval[i+1][k]=='*')
            count++;
    }
    for(int k=j-1 ; k<j+2; k++)
    {
        if(i-1<0)
            break;
        if(k<0||k>=n)
            continue;
        if(jadval[i-1][k]=='*')
            count++;
    }
    if(jadval[i][j-1]=='*'&&j-1>=0)
        count++;
    if(jadval[i][j+1]=='*'&&j+1<n)
        count++;

    return count;
}

طبقه بندی: برنامه نویسی،

تاریخ : دوشنبه 1 دی 1393 | 09:44 ق.ظ | نویسنده : محبوبه قرقانی | نظرات

این برنامه فاکتوریل عدد را بر می گرداند(تا 1000 را می تواند حساب کند)

#include <iostream>
#include <string.h>
using namespace std;
char f[10000];
char factorial[10000][30000];
int main()
{

    int n,k;
    cin>>n;
    int len = strlen(factorial[n]);
    factorial[0][0]='1';
    factorial[1][0]='1';
    strcpy(f,"1");
    for(k=2; k<=1000; k++)
    {
        int cin=0,sum,i=0;
        int len = strlen(f);
        while(i<len)
        {
            sum=cin+(f[i] - 48) * k;
            f[i] = (sum % 10) +48;
            i++;
            cin = sum/10;
        }
        while(cin>0)
        {
            f[i++] = (cin%10) + 48;
            cin/=10;
        }
        f[i]='\0';
        for(int j=0; j<i; j++)
            factorial[k][j]=f[j];

        factorial[k][i]='\0';
    }
    int x;
    int len2 = strlen(factorial[n]);
    for(x=len2-1; x>=0; x--)
        cout<<factorial[n][x];
    cout<<endl;

    return 0;
}

طبقه بندی: برنامه نویسی،

تاریخ : دوشنبه 1 دی 1393 | 09:39 ق.ظ | نویسنده : محبوبه قرقانی | نظرات


از رصدخانه پاریس اینبار همکارمان نیم نگاهی به سیاره ونوس انداخته است. سیاره ای ناشناخته، سیاره ای که در آن خورشید از مغرب طلوع می کند و در شرق غروب و یک روز آن نزدیک به یکسال می گذرد.

تاریخ بنانهادن رصدخانه پاریس به ۱۶۶۷ میلادی بازمی گردد. در این رصد خانه منظومه شمسی بطور کامل مورد مطالعه دانشمندان و کاوشگران است و بخش مهمی از این مطالعات به شناخت سیاره عجیب و غریب ونوس، یا همان زهره، می گذرد.

رصد خانه پاریس، تبدیل به یکی از مهمترین مکانها در جهان برای مطالعه سیاره های منظومه شمس شده است. توماس ویدمن، یکی از دانشمندانی است که زندگی اش را وقف مطالعه روی سیاره رمزآلود زهره کرده است. وی می گوید:” زهره و زمین، دو سیاره خواهر هستند. آنها در یک ساختار شمسی بوجود آمده اند. نزدیکی آنها بیشتر از نزدیکی زمین و مریخ نیز هست، در واقع پوسته های تشکیل دهنده دو سیاره کاملا مشابه هستند، گازهایی مشابه، صخره هایی مشابه. با این حال دو سیاره با سرنوشتی کاملا متفاوت مواجه شده اند.”

در واقع سیاره زهره در آغاز پیدایش کاملا مانند زمین ما بوده است، اما امروز بدلیل تحولاتی ناشناخته تبدیل به سیاره ای شده که هوای آن مملو است از اسید سولفوریک و دی اکسید کربن. یکی از کاوشگران پروژه ونوس اکسپرس می گوید: “فضای جوی ونوس بسیار متراکم است، هوایی که ۹۷ درصد آنرا دی اکسید کربن تشکیل می دهد، حضور وحشتناک گازهای گلخانه ای، دمای سطح این سیاره را به ۴۵۰ درجه سانتی گراد هم می رساند، فشار جوی به ۹۲ بار نزدیک می شود،یعنی معادل ۱۰۰ برابر سیاره ما، محیطی کاملا ناخوشایند برای زندگی، یک جهنم واقعی. “

ناخوشایند و شگفت انگیز، ونوس تنها سیاره ای است که در جهت عقربه های ساعت می چرخد.

مسئول عملیات ونوس اکسپرس: “سیاره زهره تنها سیاره منظومه شمسی است که نیاز بیشتری به زمان برای چرخش و گردش بدور محور اصلی خود و گردش دور خورشید دارد. ۲۴۳ روز برای چرخش بدور خود و ۲۲۴ روز برای چرخش بدور خورشید.”

در سال ۲۰۰۵ دانشمندان آژانس فضایی اروپا، با پرتاب کاوشگر ونوس اکسپرس تلاش کردند نگاهی دقیق تر به سیاره عجیب و غریب زهره داشته باشند. پس از ۸ سال کاوشهای طاقت فرسا، تیم وِیژه ونوس اکسپرس با استفاده از سیستم اصطکاک فضایی موفق به پرتاب کاوشگر زهره به فضا شد.

نتایج اولین تحقیقات عملی بسیاری از پیش فرضهای دانشمندان روی زهره را رد می کرد. هماهنگ کننده عملیات ونوس اکسپرس: “اولین نکته ای که نظر ما روی این سیاره را جلب کرد، که کاملا غیر طبیعی بود، تغیرات نیروی فشار جوی بود. انگار که در جو این سیاره امواجی با فشارهای متنوع موجود بود و ساختارهای این سیاره آنگونه که انتظار می رفت نبود. به همین دلیل تجزیه و تحلیل این سیاره هنوز نیاز به کمی زمان دارد تا دانشمندان نتایج تحقیقاتشان را اعلام کنند.”

اما بواسطه اطلاعات بدست آمده از کاوشگر زهره، دانشمندان با اسرار تازه ای درباره این سیاره مواجه شده اند.

هماهنگ کننده عملیات ونوس اکسپرس می گوید: “زمانی که ۸ سال پیش به زهره رسیدیم، متوجه حضور بادهای شدید با سرعت ۳۰۰ کیلومتر در ساعت شدیم، اما تفاوت اساسی که از آن زمان بوجود آمده است، افزایش سرعت بادها تا ۴۰۰ کیلومتر در ساعت است. هنوز نمی توانیم دلیل آنرا تشریح و توصیف کنیم.”

رمز و رازهای زیادی در سیاره ونوس نهفته است، یکی از تصاویر نادر از این سیاره، که بوسیله فضانوردان روس گرفته شده نشان می دهد، هیچ آثاری از آتشفشان در این سیاره ندارد اما در عین حال صخره های آتش فشانی زیادی روی این سیاره موجود هستند. توماس ویدمان از رصدخانه پاریس می گوید: “سطح زهره کمابیش جوان است با این حال هیچ گونه فعالیت آتشفشانی در این سیاره دیده نمی شود و این عامل اصلی شگفتیهای ماست. در حالی که سطح سیاره کاملا جوان است. به همین دلیل ایده یک فاجعه نادر در این سیاره که آنرا طی یک روند ژئولوژیک تبدیل به سیاره امروزی کرده است وجود دارد ایده ایی که در واقع ما با یک روکش و پوششی جدید از این سیاره مواجه ایم.”

اما چه اتفاقی، سیاره زهره را بدل به چنین سیاره ای روشن و جهنمی کرده است؟

هماهنگ کننده عملیات ونوس اکسپرس می گوید: “در آغاز پیدایش سیاره زهره، یک فاجعه عظیم رخ داده است، ونوس با یک شی در فضا برخورد کرده و باعث انفجار فضایی شده است و به همین دلیل نوع گردش خود را از دست داده است. این یک آغاز مهم در زندگی سیاره زهره است.”

زهره روشنترین سیاره های منظومه شمسی است. این سیاره پس از خورشید و ماه همیشه می درخشد. زهره بخشی از فرهنگ و تاریخ ما نیز هست.
طبقه بندی: فضا،

تاریخ : دوشنبه 1 دی 1393 | 09:37 ق.ظ | نویسنده : S.B.M | نظرات

سال ۲۰۱۴ برای منظومه شمسی سالی فوق العاده ای بوده است. بشر توانست روی دنباله دار، یک روبات قرار دهد و نیز فضانوردهای جدیدی را به فضا بفرستد. برنامه ریزی برای همه نوع مأموریتهای فضایی مختلف آغاز شده است. در این گزارش به آینده برنامه های فضایی اروپا نگاهی می اندازیم.

فضاپیمای ناسا موسوم به «نیوهورایزن» یا “افقهای نو” که به سوی سیاره پلوتون حرکت می کند، از خواب زمستانی بیدار شده و قرار است تیرماه سال آینده (ژوییه ۲۰۱۵) به این سیاره برسد. تصاویری که این کاوشگر فضایی، از سیاره کوتوله پلوتون تهیه کند، اولین تصاویری خواهد بود که از نهمین سیاره منظومه شمسی بدست ما می رسد.

رصدخانه جنوبی اروپا تأیید کرده است که بودجه لازم برای ساخت «تلسکوپ بسیار بزرگ اروپا»(E-ELT ) در شیلی، تأمین می شود. ساخت این تلسکوپ بلندپروازانه ترین طرح بشر در ساخت تلسکوپهای بزرگ است و با آن خواهیم توانست دوردست ترین نقاط گوشه های عالم را ببینیم.

پیش از تعطیلات کریسمس، چرخ سیاست برنامه های فضایی اروپا به چرخش در آمده است. وزرای بیست کشور عضو آژانس فضایی اروپا در لوکزامبورگ گرد هم آمدند تا در باره موشک و مأموریتهای فضایی و بودجه های لازم گفتگو کنند.

تصمیمهایی که اخیرا در نشست لوگزامبورگ گرفته شده است، بر برنامه های فضایی اروپا طی ۲۰، ۳۰ یا حتی ۵۰ سال آینده تأثیر خواهد گذاشت. استفنیا جانینی، وزیر آموزش ایتالیا می گوید: «یکی از موضوعاتی که در دستور کار امروز ما قرار دارد، برقراری تعادل بین سهم کشورهای مختلف به ویژه فرانسه، ایتالیا، و آلمان است.»

ساخت موشک آریان ۶

بدون موشک نمی توان ماهواره ها را به فضا فرستاد. در این نشست درباره موشکهایی که سفینه ها را به فضا می برند، نیز بحث شد. موشک آریان ۵، موشک اصلی اروپا، بسیار گران است. اسپیس ایکس (Space X)، رقیب آمریکایی جدید این موشک است که ارزانتر هست و براحتی می تواند جای موشک آریان ۵ را بگیرد. به همین دلیل اروپا تصمیم گرفته موشک آریان ۶ را بسازد. در نشست لوگزامبورگ بودجه ۳ میلیارد یورویی برای ساخت این موشک تصویب شد.

ژنویوو فیاروسو، وزیر تحقیقات و آموزش عالی فرانسه می گوید: «مهمترین خبر خوش برای اروپا این است که تصمیم گرفته شده است تا برنامه ساخت موشک آریان ۶ آغاز شود. اولین پرواز آن هم برای سال ۲۰۲۰ میلادی برنامه ریزی شده است. آریان ۶ می تواند با موشکهای جدید دیگر رقابت کند، بخشهای مستقل دارد، و برای بودجه پروازش هم نیاز به بودجه عمومی ندارد.»

دو نوع موشک آریان ۶، یکی با دو تقویت کننده (بوستر) و دیگری با چهار تقویت کننده، ساخته خواهد شد. هزینه هر بار پرواز بین ۷۵ تا ۱۱۵ میلیون یورو خواهد بود که از ۱۶۰ میلیون یوور هزینه پرتاب آریان ۵ بمراتب کمتر است.

بریژیت زیپری، وزیر هوافضای آلمان در مورد موشک آریان- ۶ می گوید: «با این موشک در برنامه هایمان انعطاف خواهیم داشت و توان رقابتمان را هم بیشتر می شود. چون ما اروپاییها در رقابت با آمریکا، چین، روسیه، و هند باید راهمان را به فضا، باز نگه داریم. طیف رقبای ما گسترده شده اما باید در زمین بازی بمانیم و باید موشک پرتاب کننده خوبی داشتیم که ماهواره هایمان را به فضا ببرد.»

مریخ پیمای “اگزومارس” بزودی بر سطح مریخ فرود می آید

اما قرار است با این موشکها در فضا به کجا برویم؟ سیاره مریخ یکی از مقاصد مهم است. مأموریت فضایی «اگزومارس» به رهبری آژانس فضایی ایتالیا و بریتانیا، مدارگرد و کاونده کوچکی را در سال ۲۰۱۶ به فضا خواهد فرستاد. مریخ پیمای “اگزومارس” در سال ۲۰۱۸ بر سطح مریخ فرود خواهد آمد.

در لوگزامبورگ، آژانس فضایی اروپا ۱۶۰ میلیون یورو بودجه این پروژه را دریافت کرده است. این، نخستین کاوشگری است که مستقیما شواهد حیات روی سطح مریخ را جستجو خواهد کرد.

گرگ کلارک، عضو کابینه بریتانیا در امر دانشگاهها و علوم می گوید: «ویژگی منحصربه فرد “اگزومارس” این است که سطح مریخ را حفاری خواهد کرد و نشانه های حیات را زیر سطح مریخ جستجو می کند. این امکان قبلا وجود نداشت. هر بار که یکی از این مأموریتهای فضایی عملی می شود، اتفاقی تازه رخ می دهد. در واقع همان راه رزتا را می رویم. هیجان انگیز است چون چه چیزی پیدا خواهد شد.»

روبرتو باتیسون، مدیر آژانس فضایی ایتالیا در مورد “اگزومارس” می گوید:« این برنامه، ادامه پروژه فرود [کاوشگر] فیله بر سطح دنباله دار است. جالب است ببینیم زیر سطح مریخ چه هست. زیرا آنالیز سطح مریخ تا کنون نشان می دهد که روی سطح این سیاره حیات وجود ندارد و بدون شک پرتوهای کیهانی طی میلیونها سال هر گونه حیات را که احیانا وجود داشته، از بین برده اند. اما این امکان وجود دارد که چیزی در اعماق مریخ مانده باشد.»

دو فضانوردان اروپایی در فضا

اروپا سال آینده دو فضانورد را به فضا خواهد فرستاد، اما اگر حمایتهای لازم مالی تمدید نشود، احتمالا در اواخر سالهای ۲۰۲۰ میلادی کار ایستگاه بین المللی فضایی پایان خواهد یافت. اما در حال حاضر این ایستگاه فضایی مشغول انجام پژوهشهای لازم در این زمینه است.

جان دیتریش ورنر، مدیر آژانش فضایی آلمان در این باره می گوید: «از نظر ما ایستگاه فضایی بین المللی زیرساختاری کامل برای پژوهش در مدار نزدیک سطح زمین است. به این تحقیقات درحوزه های فیزیولوژی، زیست شناسی، علم مواد و همین طور برای رصد زمین و پژوهش در علوم پایه مثلا درباره پادماده نیاز داریم.»

طرحهایی برای ماجراجویی های روباتهای فضانورد

فضانوردان در انجام اکتشافات فضایی نقش مهم دارند، با این حال در اروپا، روباتها هم دست به ماجراجویی هایی فضایی می زنند.

ژان ایو لوگال، مدیر آژآنس فضایی فرانسه می گوید: «چیزی که این روزها بیشتر از هرچیز دیگری نظرم را جلب می کند، کارهایی است که می توان با روباتها انجام داد. با روباتها تقریباً هر جا که بخواهیم می توانیم برویم و مامویتهای فضایی را سریعتر، بهتر، و به مراتب ارزانتر از ماموریتهایی با فضانوردان انجام دهیم.»

هزینه مأموریت های فضایی باید توسط همه کشورهای عضو آژانس فضایی اروپا تأمین شود. اما این طرحها از نظر اقتصادی هم به نفع دولتها هم هستند، شغل آفرین اند، و خدماتی اساسی مانند تلویزیون ماهواره ای، مکان یابی روی سطح زمین و امکان رصد سطح زمین و خبرگیری از آن را فراهم می کنند.

طرحهای فضایی مشترک، تقویت حس همبستگی و دوستی کشورها

وزیر تحقیقات و آموزش عالی فرانسه در مورد کار مشترک بر روی پروژه های فضایی می گوید: «[انجام این طرحها] برای اقتصاد خوب، است اما حس تعلقی نیز به همراه دارد، که حس خوبی است. این حس که مردم با هم کار می کنند. به گمانم، این روزها پروژه هایی که همبستگی و حس برادری را تقویت کنند، می توانند روابط بین کشورها را هم بهتر کنند.»

تصمیم گیریها در باره بودجه و مدیریت برنامه های فضایی اروپا، بر اساس برآوردهای اقتصادی است. اما نتیجه این تصمیم ها وقتی در مدار زمین تحقق می یابد، امیدبخش است.
طبقه بندی: فضا،

تاریخ : دوشنبه 1 دی 1393 | 09:33 ق.ظ | نویسنده : S.B.M | نظرات

پژوهشگران سازمان فضایی ناسا از کشف سیاره ای خبر دادند که از نظر شرایط برای شکل گیری حیات شبیه ترین سیاره به زمین به نظر می رسد.
این سیاره که درفاصله حدود ۵۰۰ سال نوری از زمین قرار دارد، توسط تلسکوپ کپلر شناسایی شده و سیاره “کپلر ۱۸۶ اف” نام گرفته است.

اختر شناسان با اشاره به وضعیت قرار گرفتن این سیاره در مقابل خورشید و نیز وجود آب در آن می گویند، مشکلی برای شکل گیری حیات در آن وجود ندارد.

تلسکوپ کپلر که در سال ۲۰۰۹ میلادی با هدف شناسایی سیاره هایی مشابه زمین به فضا پرتاب شد تاکنون حدود ۹۰۰ سیاره جدید را کشف کرده که به گفته دانشمندان “کپلر ۱۸۶ اف” شبیه ترین آنها به زمین است.

Credit: NASA

Credit: NASA
طبقه بندی: فضا،

تاریخ : دوشنبه 1 دی 1393 | 09:28 ق.ظ | نویسنده : S.B.M | نظرات
تیم روزتا به عنوان شخصیت برتر سال یورونیوز انتخاب شد

خبرنگاران یورونیوز، اعضای تیمی را که در ماموریت روزتا شرکت کردند، به عنوان شخصیت برتر سال یورونیوز انتخاب کردند.

در تاریخ دوازدهم نوامبر سال ۲۰۱۴، برای درک منشاء و نحوه شکل گیری منظومه شمسی، کاوشگر کوچکی به نام فیله بر سطح ستاره دنباله دار موسوم به 67P/Churyumov-Gerasim فرود آمد. فضاپیمای روزتا که تقریبا به اندازه یک خودرو است، توسط آژانس فضایی اروپا به فضا فرستاده شد تا در منظومه شمسی، ستاره دنباله دار 67P را تعقیب کند و برای این ماموریت یک مسیر شش میلیارد کیلومتری را طی کرد. پس از فرود بر روی سطح ماه در سال ۱۹۶۹ میلادی، این مهمترین گام علمی در پروازهای فضایی به حساب می آید.

کار خستگی ناپذیر تیم روزتا، نقطه عطف مهمی در تاریخ آژانس فضایی اروپا و اکتشافات فضایی به حساب می آید. نه تنها روزتا مهمترین سوژه علمی سال شد، بلکه این ماموریت موفقیت آمیز، تخیلات ذهن ما را نیز تسخیر کرد.

شخصیت برتر سال یورونیوز از میان پنج شخصیت و گزینه از جمله ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه، تیم روزتا، ابوبکر البغدادی رهبر گروه موسوم به دولت اسلامی، دنیس موک وگی، برنده جایزه ساخاروف و پاپ فرانچسکو انتخاب شد.
طبقه بندی: فضا،

تاریخ : دوشنبه 1 دی 1393 | 09:25 ق.ظ | نویسنده : S.B.M | نظرات


در یک صفحه 10*10 یک مهره در خانه (0,0)وجود دارد و در این صفحه تعدادی موانع وجود دارد.ما می .توانیم این مهره را در جهت های مختلف حرکت دهیم.در صورتیکه مهره به یک مانع بر خورد کند باید عبارت block و اگر به آخر صفحه برسد عبارت wall را چاپ کند مهره نیز با علامت * و مانع با حرف b مشخص گردیده اند.

در ابتدا از شما n و سپس در n خط بعد از شما مختصات موانع را می گیرد.و سپس دستور مورد نظر را.

جدول دستورات:

معنای دستور دستور
حرکت به راست1
حرکت به چپ2
حرکت به بالا3
حرکت به پائین4
چاپ کردن صفحه5
اتمام برنامه6
#include <iostream>
using namespace std;
void print(char **table,int n);
int main()
{
    int n,xy,x=0,y=0;
    cin>>n;
    char **table;
    table=new char *[10];
    for(int i=0; i<10; i++)
        table[i]=new char [10];
    for(int i=0; i<10; i++)
        for(int j=0; j<10; j++)
            table[i][j]='.';
    table[0][0]='*';
    for(int i=0; i<n; i++)
    {
        cin>>xy;
        table[xy%10][xy/10]='b';
    }
    for(int aim; aim!=6;)
    {
        cin>>aim;
        if(aim==1)
        {
            while(x+1<10)
            {
                if(table[y][x+1]=='b')
                {
                    cout<<"Block"<<endl;
                    break;
                }
                swap(table[y][x],table[y][x+1]);
                x++;
            }
            if(x+1==10)
                cout<<"Wall"<<endl;
        }
        if(aim==2)
        {
            while(x-1>=0)
            {
                if(table[y][x-1]=='b')
                {
                    cout<<"Block"<<endl;
                    break;
                }
                swap(table[y][x],table[y][x-1]);
                x--;
            }
            if(x-1<0)
                cout<<"Wall"<<endl;
        }
        if(aim==3)
        {

            while(y-1>=0)
            {
                if(table[y-1][x]=='b')
                {
                    cout<<"Block"<<endl;
                    break;
                }
                swap(table[y][x],table[y-1][x]);
                y--;
            }
            if(y-1<0)
                cout<<"Wall"<<endl;
        }
        if(aim==4)
        {
            while(y+1<10)
            {
                if(table[y+1][x]=='b')
                {
                    cout<<"Block"<<endl;
                    break;
                }
                swap(table[y][x],table[y+1][x]);
                y++;
            }
            if(y+1==10)
                cout<<"Wall"<<endl;
        }
        if(aim==5)
            print(table,10);
        if(aim==6)
            return 0;
    }
}
void print(char **table,int n)
{
    for(int i=0; i<n; i++)
    {
        for(int j=0; j<n; j++)
            cout<<table[i][j];
        cout<<endl;
    }
}

طبقه بندی: برنامه نویسی،

تاریخ : دوشنبه 1 دی 1393 | 09:24 ق.ظ | نویسنده : محبوبه قرقانی | نظرات

 در این برنامه یک آدمک در یک جدول  N*M وجود دارد که با دستوراتی که کاربر وارد می کند در آن محدوده حرکت می کند.

جدول دستورات:


a    

چپ

r

راست

s

پایین

w

بالا

#include <iostream>
#include <windows.h>
using namespace std;
int main()
{
    bool check=false;
    int n,m,x,y;
    cout<<"Enter Size Of The Table: n*m "<<endl;
    cin>>n>>m;
    char a[n][m];
    for(int i=0; i<n; i++)
        for(int j=0; j<m; j++)
            a[i][j]=' ';
    cout<<"Enter where is your shape:(x,y) "<<endl;
    cin>>x>>y;
    a[x][y]=(char)1;
    for(int i=0; i<n; i++)
    {
        for(int j=0; j<m; j++)
            cout<<a[i][j]<<'|';
        cout<<endl;
    }
    char ord;
    while(ord!='*')
    {
        cin>>ord;
        system("cls");
        switch(ord)
        {
        case 's':
        case 'S':
        {
            if(x+1>=m)
                cout<<"Enter Corrcet !!"<<endl;
            else
            {
                swap(a[x][y],a[x+1][y]);
                x++;
            }
            break;
        }
        case 'd':
        case 'D':
        {
            if(y+1>=m)
                cout<<"Enter Corrcet !!"<<endl;
            else
            {
                swap(a[x][y],a[x][y+1]);
                y++;
                break;
            }
        }
        case 'a':
        case 'A':
        {
            if(y-1<0)
                cout<<"Enter Corrcet !!"<<endl;
            else
            {
            swap(a[x][y],a[x][y-1]);
            y--;
            }
            break;
        }
        case 'w':
        case 'W':
        {
            if(x-1<0)
                cout<<"Enter Corrcet !!"<<endl;
            else
            {
                swap(a[x][y],a[x-1][y]);
                x--;
            }
            break;
        }
        }
        if(check)
            continue;
        for(int i=0; i<n; i++)
        {
            for(int j=0; j<m; j++)
                cout<<a[i][j]<<'|';
            cout<<endl;
        }
    }
    return 0;
}

طبقه بندی: برنامه نویسی،

تاریخ : دوشنبه 1 دی 1393 | 09:13 ق.ظ | نویسنده : محبوبه قرقانی | نظرات


مسافران فضاپیمای سایوز در ایستگاه فضایی بین المللی

فضاپیمایی که با سه سرنشین از جمله نخستین فضانورد زن ایتالیایی به ایستگاه فضایی بین المللی رسید. این گروه سه نفره قرار است تا ماه مه سال آینده میلادی در این ایستگاه فضایی بمانند.
طبقه بندی: تازه های تکنولوژی،

تاریخ : دوشنبه 1 دی 1393 | 09:12 ق.ظ | نویسنده : S.B.M | نظرات


چکیده:
وب‌سایت مجله تایم فهرستی از 10 محصول شناخته شده فن‌آوری وIT‌ منتشر کرده ‌است که با شکست روبرو شده‌اند.این لیست که "ده شکست بزرگ فن‌آوری" نام دارد با درنظر گرفتن عوامل متعددی تنظیم شده‌است. این محصولات باید شناخته شده و معتبر باشند. توانایی شرکت تولید کننده در بازارIT و خدمات دیجیتال نیز از عوامل مهم تهیه این لیست است
10 تکنولوژی فناوری که با ضرر مواجه شدند

 

 

ویندوز ویستا

 

 

محصول نه چندان محبوب مایکروسافت در صدر جدول شکست‌های فن‌آوری جای گرفته است. این محصول مایکروسافت از خانواده سیستم عامل‌های ویندوز برای کامپیوترهای شخصی در 30 ژانویه 2007 منتشر شد. یکی از اهداف انتشار ویستا بالا بردن سطح امنیت ویندوز بود ولی با توجه به نظر سنجی‌ها نه تنها ویستا از ایمنی بالایی برخوردار نیست بلکه با کامپیوترهای قدیمی سازگاری ندارد و برای استفاده از آن نیاز به کامپیوتری پرقدرت است.

 

 

کامپیوترهای شخصی Gateway

 

 

شرکت Gatewayدر سال 1985 در آمریکا کار خود را شروع کرد و یکی از موفق‌ترین شرکت‌های سازنده کامپیوترهای شخصی بود. این شرکت در سال 2004 بعد از شرکت‌های هیولت پکارد (HPQ) و Dellسومین شرکت قدرتمند بازار کامپیوتر به شمار می‌رفت. این شرکت در سال 2007 آنقدر ضعیف و ناتوان شد مه Acerآن را به قیمت 710 میلیون دلار خرید.

زمانی که تمام شرکت‌های تولیدکننده کامپیوتر به سمت تولید کامپیوترهای شخصی و فروش کامپیوتر به شرکت‌ها و سازمان‌ها رفته بودند Gatewayدر بخش فروش کامپیوتر Desktop‌به اشخاص باقی ماند و همین امر باعث شکست Gateway‌و ناتوانی آن در مقابله با شرکت‌هایی مانند Dellو HPشد.

 

 

HD DVD

 

 

HD DVDیکی از دو فرمت دی‌وی‌دی‌های با وضوع بالا (High Definition) است و در سال 2002 توسط شرکت‌های توشیبا و NECمعرفی و منتشر شد.

فرمت دیگر این دی‌وی‌دی‌ها بلو – ری بود که توسط سونی معرفی و بازاریابی شده‌بود. HD DVDدر سال 2006 برای مدت بسیار کوتاهی در رقابت با بلو – ری موفق بود.

سونی برای رقابت با HD DVDنیاز به پشتیبانی استودیو‌های فیلم‌ سازی بزرگ داشت. به همین دلیل هم با شرکت وارنر برادرز وارد مذاکره شد و آن‌ها را متقاعد به انتشار اولین فیلم‌های فرمت بلو – ری کرد و به این ترتیب HD DVDتوانایی خود را در بازار از دست داد.[فصلی تازه در ماجرای رقابت Blu-rayو HD DVD]

شرکت توشیبا توجیه جالبی برای شکست محصول خود می‌دهد. این شرکت افزایش دانلود فیلم‌ها را عامل کاهش محبوبیت DVD‌معرفی کرد. واضح است که این امر می‌تواند بلو- ری را نیز تحت فشار قرار دهد.

متخصصان بازاریابی عدم پشتیبانی فروشگاه‌های زنجیره‌ای Wall martاز HD DVDرا به عنوان یکی دیگر از عوامل احتمالی شکست این فرمت معرفی می‌کنند.

 

 

Vonage

 

 

 Vonageاز اولین ارائه دهنده‌های خدمات VoIPبه شمار می‌رود. این شرکت در دوره‌های اول معرفی VoIP‌به عنوان فن‌آوری ارزان و جایگزین مناسبی برای خطوط تلفن عادی به موفقیت چشمگیری دست یافت.

اکنون با گذشت 9 سال از معرفی Vonage، محصولاتی نظیر Skypeاز شرکت eBayبا 405 میلیون کاربر ثبت شده و درآمدزایی 553 میلیون دلاری در سال 2008 این شرکت را تنها به یک نام در صنعت VoIPتبدیل کرده‌است.

این شرکت در رقابت با سرویس‌دهنده‌های دیگر که سرویس‌های ارزان و حتی رایگان ارئه می‌کردند شکست خورد تا جایی که در ماه دسامبر 2006 هر سهم آن به قیمت 1 دلار به فروش رسید و با وجود مشکلات حقوقی این وضع بدتر شد و اکنون فعالیت آن متوقف شده‌است.

 

 

یوتیوب

 

 

یوتیوب بزرگترین وب‌سایت اشتراک کلیپ در جهان است و به گزارش سایت comScoreتنها در آمریکا در ماه مارچ 2009 حدود 99.7 میلیون بیننده 5.9 میلیون ویدئو این وب‌سایت را تماشا کرده‌اند.

در نوامبر 2006 گوگل این وب‌سایت را به قیمت 1.65 میلیارد دلار خریداری کرد. با گذشت سه سال از پیوستن یوتیوب به خانواده خدمات گوگل، مدل درآمدزایی مناسبی برای این وب‌سایت ارائه نشده‌است و به نظر می‌رسد که درآمد یوتیوب حتی به هزینه‌های میزبانی آن نیز نمی‌رسد.

البته نباید موفقیت یوتیوب در ترکیب با شبکه‌های اجتماعی و جذب کاربران را فراموش کرد. یوتیوب پتانسیل بسیار بالایی دارد ولی همچنان به عنوان محصولی پرخرج برای گوگل شناخته شده‌است.

 

 

رادیوSirius XM

 


Sirius یک رادیو ماهواره‌ای موفق با 5.9 میلیون کاربر تا پایان سال 2005 بود. پیش‌بینی می‌شد که با رسیدن تعداد کاربران به 10 میلیون درآمد این محصول به شدت بالا می‌رود. ولی در مدت زمان رسیدن به این هدف، شرکت تولید کننده این سرویس برای پوشش دادن هزینه‌های هنگفت تبلیغات و گسترش محصول مجبور به دریافت وام‌های بسیار زیادی شد. فشار بدهی‌های از یک طرف و ظهور محصولاتی مثل آی‌پاد و آی‌فون، هر سهمSirius را به 0.05 دلار و تعداد کاربران با به 400 هزار نفر رساند.

 

 

Microsoft Zune

 

 

مایکروسافت دستگاه پخش مالتی‌مدیایzune را در نوامبر 2006 معرفی کرد. اپل تا آن زمان حدود 100 میلیون آی‌پاد را به فروش رسانده بود.
مایکروسافت در کسب پشتیبانی 4 لیبل معروف موسیقی موفق بود ولی با این حال درآمد آن از 185 میلیون دلار در سال 2007 به 85 میلیون دلار در سال 2008 رسید. این در حالی بود که اپل در همین دوره از آی‌پاد 3.37 میلیارد دلار درآمد کسب کرده‌بود.
با وجود پشتیبانی خوب شرکت‌های تولید آلبوم‌های موسیقی و دسترسی ارزان‌تر مایکروسافت به قطعات الکترونیکی، Zune همواره در رقابت با آی‌پاد شکست خورده‌است.

 

 

Palm

 


Palm با یک دستگاه قابل حمل چندکاره و سیستم عامل موبایل به بازار تلفن‌های هوشمند(Smart Phone) وارد شد. تلفن‌های هوشمندTreo وV آن در 1999 معرفی شدند.
با ورودResearch in Motion وNokia‌ به عرصه تولید تلفن‌های همراهPalm کنترل بازار را از دست داد و از سال 2005 تا 2007 تنها 200 هزار کاربر را به خود جذب کرد.
عدم وجود قابلیت‌هایی نظیر تبادل صدا و دیتا به صورت بی‌سیم در تلفن‌های Palm عامل شکست محصولات این شرکت در رقابت باiPhone اپل وBlackberry می‌باشد

 

 

تلفن ماهواره‌ای ایریدیوم(Iridium)

 

ایریدوم برند تلفن ماهواه‌ای محصول شرکت موتورولا است. این شرکت در سال 1999 در پی پرداخت ناموفق هزینه‌ 5 میلیارد دلاری برای گسترش زیرساخت‌های شبکه جهانی تلفن ماهواره‌ای، محبور به اعلام ورشکستگی شد.
این سرویس برای شروع نیاز به 66 ماهواره داشت و همین امر بدهی 1.5 میلیارد دلاری به ایریدوم وارد کرد. عدم وجود بازاریابی مناسب به دلیل هزینه‌های بالای توسعه شبکه، تعداد کاربران این سرویس را به 10 هزار نفر رساند.
اختلالات بالای شبکه ایریدیوم و ظهور شبکه‌های پیشرفته سلول موبایل باعث افزایش قیمت این محصول شد و هر دستگاه ایریدیوم 3 هزار دلار و هر دقیقه تماس با آن 5 دلار قیمت داشت.

 

 

اسکوتر برقیSegway
 

 

اسکوتر برقیSegway در 2002 به بازار روانه شد. این محصول مورد توجه مردم و رسانه‌ها قرار گرفت و پیش‌بینی می‌شد که درآمد حاصل از فروش آن به سرعت به یک میلیارد دلار می‌رسد.
در پی همین استقبال‌ها و پیش‌بینی‌های نادرست شرکت سازنده آن 100 میلیون دلار برای توسعهSegway هزینه کرد. همین هزینه قیمت آن را به 3 تا 7 هزار دلار رساند که برای اکثر مصرف کنندگان بسیار زیاد است.
مشکلات قانونی استفاده ازSegway‌ در خیایان‌ها و جاده‌های اکثر کشور‌ها باعث شد تا در 6 سال تنها 30 هزار عدد از این اسکوتر دوچرخ به فروش برسد
طبقه بندی: تازه های تکنولوژی،

تاریخ : سه شنبه 25 آذر 1393 | 10:56 ق.ظ | نویسنده : S.B.M | نظرات


چکیده:
به طور فیزیكی یك هارد دیسك شامل چندین صفحه ی دایره ای شكل فلزی (platter) كه به طور دائمی در محفظه ی هارد جاگرفته و مهر و موم شده اند است . گرداننده ی دیسك شامل یك بازوی دندانه دار و یك هد خواندن و نوشتن برای سطح هر دیسك است , هم چنین یك موتور كه توانایی چرخاندن دیسك ها را تا 10000 دور دردقیقه دارد .
مقدمه ای بر ساختمان هارد دیسك و كار آن

داده های باینری (0 و 1) بر روی هارد دیسك به صورت مغناطیسی ثبت می شوند , دایره های بسته ی فرضی متحدالمركز روی سطح دیسك ها track  نامیده می شوند . برای دستیابی به یك قسمت مشخص سطح دیسك , ابتدا هد باید Track مورد نظر را یك دور  بپیماید كه – به این كار عمل دنبال گویند – سپس باید منتظر باشد تا داده ی مورد نیاز مستقیما زیر هد بچرخد .(به این كار هم عمل جستجو می گویند)

سكتورها و كلاستر ها – sectors & clusters
هر track بر روی دیسك خود به بخش های كوچكتری تقسیم می شود ,  واحد كنترل پذیر تر از ترك , سكتور (sector) نامیده می شود . یك سكتور كوچكترین بخش آدرس پذیر دیسك است و دقیقا 512 بایت ظرفیت دارد , به خاطر اینكه سكتور نسبتا كوچك است در هر هارد دیسك سكتور های فوق العاده زیادی برای پیگیری توسط سیستم عامل موجود می باشد . یك هارد 500 گیكابایتی بیشتر از یك میلیارد سكتور دارد .
برای حل مشكل زیاد بودن سكتور ها سیستم عامل به صورت منطقی (نه فیزیكی) سكتورها را در دسته هایی با تعداد مضارب 2 دسته بندی می كند به هر یك از این دسته ها یك كلاستر (cluster) می گویند وتعداد سكتور های هر كلاستر را اندازه ی كلاستر (cluster size) می نامند . پس وقتی هارد دیسكی كلاستر های 128 دارد یعنی هر كلاستر 128 ×512 بایت ظرفیت دارد و یك هارد 500 گیگابایتی می تواند بیشتر از هشت میلیون كلاستر 128 داشته باشد .

 

اجزای هارداندازه كلاستر و عملكرد آن
هنگامی كه كاربر می خواهد فایلی را ذخیره كند , سیستم عامل فضای دیسك ها را به كلاستر ها اختصاص می دهد به عبارت دیگر هر گاه كاربر بخواهد فایلی را در هارد ذخیره كند سیستم عامل از كمترین تعداد كلاستر ها برای نگه داشتن فایل استفاده می كند بنابراین اگر اندازه كلاستر 2 باشد فایل یك مگابایتی 1024 كلاستر و اگر اندازه كلاستر 64 باشد همان فایل 32 كلاستر را استفاده می كند .
پس عملكرد هارد دیسك مستقیما به اندازه كلاستر برمی گردد , در حالت عمومی اندازه كلاستر كوچك تر با صرفه تر از فضای هارد بهره می برد اما در فایل های بزرگ باعث تكه تكه شدن فایل در سراسر دیسك (fragmentation به دلیل زیاد بودن كلاستر ها ) می شوند كه این عمل سرعت خواندن و نواشتن را در هارد كاهش می دهد .
اما كلاسترهای اندازه بزرگ به دلیل تعداد كم ترشان در فایل ازfragmentation فایل می كاهند اما آنها در ذخیره سازی فایل های كوچك فضای زیادی را هدر می دهند .

پارتیشن - partition
یك هارد دیسك ممكن است به چند دیسك منطقی (نه فیزیكی ) كوچكتر تجزیه یابد كه به آن دیسك ها پارتیشن می گویند . هر پارتیشن روی هارددیسك مانند دیسك جداگانه ای در نظرگرفته می شود . این جداسازی منطقی باعث می شود كه یك هارددیسك بتواند چندین سیستم عامل را در خود جای دهد  كه هر سیتم عامل می تواند در هنگام بوت انتخاب شده و شروع به كار كند .
از نرم افزارهای معروف پارتیشین بندی می توان به Fdisk و  magic partition اشاره كرد .
طبقه بندی: سخت افزار،

تاریخ : سه شنبه 25 آذر 1393 | 10:52 ق.ظ | نویسنده : S.B.M | نظرات


چکیده:
در نظر بگیرید كه سرعت كامپیوتر شما مرتباً كمتر و كمتر می شود، برنامه‌های نرم‌افزاری زمان زیادتری برای اجرا شدن لازم دارند و زمان وارد شدن به یك سایت در اینترنت، بسیار طولانی می‌شود. اتصال به شبكه اینترنت، همیشه مقصر و علت اصلی در پایین آمدن سرعت كامپیوتر نیست، بلكه خود كامپیوتر، مهمترین علت آن است. تعداد برنامه‌ها، فایل‌های قدیمی و حتی تنظیمات اشتباه، از دلایل كم شدن سرعت كامپیوتر هستند.
چگونه سرعت رایانه خود را زیاد كنیم؟

 

 

 

 

1) استارت سریع!

 


اگرعمل shutdown در كامپیوتر درست انجام نشود، كامپیوتر در استارت بعدی، برای اینكه ‌هارد را از لحاظ داشتن خطا یا اشتباه چك كند، با برنامه scandisk استارت می شود كه مستلزم صرف زمانی طولانی است. برای اینكه از اجرا شدن scandisk جلوگیری كنید، به ترتیب زیر عمل كنید :
از منوی استارت بر روی RUN كلیك كرده و بعد دستور msconfig را اجرا كنید. سپس قسمت system configuration program را باز كنید و در قسمت Register, general كلیك كنید و سپس فرمان scandisk after error by shutdown disabled را فعال كنید. در آخر، همه پنجره‌ها را با دستور ok ببندید و ویندوز را دوباره استارت كنید.

 

 

۲) از كار انداختن پخش آهنگ هنگام بالا آمدن سیستم

 

 


اگر كامپیوتر شما هنگام بالا آمدن سیستم، آهنگ پخش می كند، در صورتی كه آن را از كار بیندازید، كامپیوتر سرعت بیشتری خواهد داشت. برای این كار، به ترتیب از start/setting/controlpanel قسمت sounds and multimedia را انتخاب كنید. پس از آن، پنجره‌ای باز می‌شود. در آنجا مشخص شده است كه كدام قسمت‌ها به همراه پخش آهنگ عمل می‌كنند. قسمت‌هایی كه با پخش آهنگ همراه هستند، علامت بلندگویی را در كنار خود دارند. بر روی قسمت‌هایی كه می‌خواهید پخش آهنگ آنها را غیر فعال كنید، مارك بزنید. سپس از منوی name كه در زیر آن قرار گرفته است، دستور none را انتخاب كنید.

 

 

۳) لغو دستور اجرای اتوماتیك برنامه‌ها بسیاری از برنامه‌ها هنگام استارت به طور اتوماتیك اجرا می‌شوند.

 

 

آیا شما واقعاً به همه آنها احتیاج دارید؟ برای اینكه از اجرا شدن اتوماتیك این برنامه‌ها جلوگیری كنید، از منوی استارت Run را انتخاب كرده و سپس دستور msconfig را اجرا كنید. از طریق Register و بعد Autostart قادر نخواهید بود كه برنامه مورد نیاز خود را به صورت مجزا انتخاب كنید، بلكه فقط می توانید علامت تیك (p) یا ضربدر (*) را از جلوی برنامه‌هایی كه نمی‌خواهید اجرا شوند، بردارید.

 

 

4) Defragmen كردن ‌هارد با دستور Defragment ‌هارد كامپیوتر خود را مرتب كنید.

 

 

خود این كار، زمان می برد، ولی در عوض، سرعت كامپیوتر شما را بالا خواهد برد. برای این كار از منوی استارت programs/Accessories/system tools/diskdifragmenter را كلیك كنید. نكته: پس از شروع عمل Defragment، كامپیوتر را به حال خود بگذارید و هیچ كار دیگری با آن انجام ندهید.

 

 


5) عكس زمینه را غیر فعال كنید

 


این عكسها با وجود همه جذابیتی كه دارند، قدرت و سرعت كامپیوتر را كم می‌كنند. بنابراین، بهتر است كه عكس پیش زمینه را بردارید. برای این كار با كلیك راست ماوس بر روی صفحه Desktop ، properties را انتخاب كنید و در قسمت Background، دستور none را انتخاب كنید.

 

 

6) مراقب ویروسها باشید
بعضی از ویروسها اثر بسیار مخربی بر روی سرعت سیستم شما دارند به همین دلیل باید همواره یك آنتی ویروس قوی را بر روی سیستم خود نصب نمائید و دقت كنید داشتن قویترین آنتی ویروس بدون update كردن آن عملاً هیچ ارزشی ندارد.
طبقه بندی: نرم افزار،

تاریخ : سه شنبه 25 آذر 1393 | 10:50 ق.ظ | نویسنده : S.B.M | نظرات


چکیده:
در ادامه ی مطلب لیست شركت هایی جهانی را می بینید كه پیشرفت این چنینی تكنولوژی اطلاعات تا این حد كه به ما رسیده مدیون آن هاست اما برخلاف تصور این شركت ها خود از بین رفته و برای این پیشرفت از وجود خود مایه گذاشته اند .
15 شركت بزرگ IT در گذشته

Commodore International


اسم کمدور رو حتماً شنیدید ! این شرکت قدیمی که کامپیوتر ِ خانگی رو به تولید انبوه رسوند و با قیمت مناسب در اختیار کاربران قرار داد ، علاوه بر این کمدور سیستم عامل AmigaOS رو در اوایل ۱۹۹۲ ساخت که حتی میتوان گفت از windows 95 پیشرفته تر بود . تأثیری که این کمپانی در دنیای کامپیوتر از خود به جا گذاشت تا ابد در یاد ها خواهد ماند.


 ۳dfx

3dfx


کمپانی تولید کنندۀ کارت های گرافیکی که با تکنولوژی multi-core rendering اش به کاسبی کنونی ATI و nVidia رونق بخشید . این شرکت بعد ها توسط nVidia خریداری شد .palm


شرکتی که چندی پیش توسط HP خریداری شد . شاید جالب باشد که بدانید کلیۀ گوشی های هوشمند کنونی برگرفته از Palm-Pilot هستند که تحولی را در صنعت پرتابل ایجاد کرد .Zenith


شرکتی که ایدۀ کنترل از راه دور تلویزیون رو مطرح کرد ! فکر کنم همۀ ما یه جورایی مدیونش باشیم . Atari

atari


همه ما تقریباً با این کنسول خاطره داریم ! اتاری اولین شرکتی بود که دستگاه های بازی سکه ای را ساخت و سپس با کنسول بازیش خاطراتی خوب را برای ما رقم زد .
 


Appeal

appeal

یک کمپانی بازی سازی کوچک که تنها دو بازی ساخت ، که هیچ یک از آنها هم چندان محبوب نشد ولی به هر حال در بازی Outcast از تکنولوژی rendering یی به نام Voxel استفاده کرد که تحولی را در این صنعت بعد ها به وجود آورد .
 


 The 3DO Company


اولین کمپانیی که کنسول ِ بازی با CD را عرضه کرد . ولی در نهایت به خاطر قیمت بالایش و تنوع بازی محدود با شکست مواجه شد . پلی استیشن و اکس باکس بی شک موفقیت امروز خود را مدیون نو آوری این شرکت هستند .

 


 Altavista

altavista


altavista اولین متور جستجو نبود ولی به طور قطع تأثیر گذار ترین در زمان خود بود . این سایت محبوبیت خودش رو از طریق محیط کاربری ساده اش به دست آورد ، چیزی که امروزه کمپانی هایی مثل گوگل و مایکروسافت به اهمیتش پی برده اند . آلتاویستا اهمیت محیط کاربری ساده را با شلوغ کردن آن و در نهایت مرگ خود به سایر کمپانی ها فهماند .
 


Aureal Semiconductor

aurel


این کمپانی ِ سازندۀ کارت صدا برای کامپیوتر پیشرو در زمینۀ صدای surround برای بازی ها تنها توسط دو اسپیکر بود . بعدها Creative این کمپانی را خریداری کرد .

 


Napster

napster


این گربۀ دوست داشتنی که خب شاید خیلی هاتون باهاش آشنا باشید ! این برنامه برای اولین بار تکنولوژی Peer-to-Peer رو معرفی کرد و در نهایت هم به خاطر مسائل کپی رایت بعد از دو سال فعالیت از کار افتاد . امروزه لذت تکنولوژی p2p با برنامه هایی مثل limewire , kazaa و … قابل تجربه کردن است .

 


Kozmo.com

كوزمو


این سایت برای اولین بار وعدۀ تحویل رایگان سفارش های کوچکی مثل کتاب ، بازی ، قهوه و … رو به کاربران داد . با وجود اینکه این سایت با شکست کامل مواجه شد اما میبینیم که امروزه تحویل سفارش های آنلاین گسترش خاصی در بین کمپانی ها پیدا کرده .
 

 


CUseeME

cuseemie video chat


کمپانیی که قربانی زمان شد ! این شرکت برای اولین بار قابلیت ویدئو چت را در سال ۱۹۹۲ در اختیار عموم گذاشت ، ولی به خاطر ضعف فنی در کامپیوتر های خانگی آن زمان نمیتوانست آنچه که از آن انتظار میرفت رو در اختیار کاربر قرار بده و سرانجام هم نابود شد. اما امروزه میبینیم که برنامه هایی مثل اسکایپ و … به راحتی از این امکان بهره میبرند .Polaroid


این کمپانی در سال ۲۰۰۱ اعلام ورشکستگی کرد ! کمپانیی که اولین بار با ارائۀ دوربین هایی دوست داشتنی ایدۀ دیدن عکس را بلافاصله پس از گرفته شدن آن ، در ذهن تولید کنندگان امروزی دوربین دیجیتال پروراند .
 


WebTV

webtv


webTv تقریباً قبل از راه اندازی هم یک پروژۀ شکست خورده بود ، پیدا نشدن سرمایه گذار و مشکلات دیگر باعث شد تا این پروژه شانس زیادی نداشته باشد . برنامۀ آنها این بود که اینترنت را از طریق جعبه ای به وسیلۀ تلویزیون در اختیار کاربر قرار دهند . اما شرایط هرگز محیا نشد تا در نهایت مایکروسافت این شرکت را خریداری کند . امروزه میبینیم که گوگل به کمک سونی با بودجه ای هنگفت در حال تحقق این ایده است .
 


 AOL

aol


شاید الان هم کمپانی AOL به حیات خودش ادامه بده ولی در زمان های دور فعالیت اصلی این شرکت در زمینۀ اینترنت و به عنوان یک ISP بود . AOL با تبلیغات گسترده و قول اینترنت رایگان به کاربران نقش به سزایی در اشاعۀ کنونی اینترنت ایفا کرد .
طبقه بندی: it,ict،
دنبالک ها: تازه های تکنولوژی،

تاریخ : سه شنبه 25 آذر 1393 | 10:48 ق.ظ | نویسنده : S.B.M | نظرات
تعداد کل صفحات : 2 :: 1 2
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • ووگیگ